Hiện tại, khóa học của Web5ngay không nhận học viên mới. 

Mong bạn lưu ý, việc mua khóa học Web5ngay qua các kênh khác, đồng nghĩa với việc bạn không phải học viên thực sự. Mua theo cách này, bạn sẽ không được hỗ trợ, và khóa học sẽ hoàn toàn vô giá trị nếu không được hỗ trợ.

Ngoài ra, Web5ngay không có dịch vụ thiết kế web. Nếu có đơn vị mạo danh Web5ngay để làm dịch vụ thiết kế web, đó là lừa đảo. 

Chân thành cảm ơn.


This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.