KÍCH HOẠT TÊN MIỀN khóa học "Làm Web Kinh Doanh Trong 5 Ngày" chuyên mục WordPress

ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT:

 1. Phải là học viên của Web5ngay.com
 2. Điền đầy đủ và chính xác form bên dưới

THỜI GIAN kích hoạt tên miền kể từ khi gửi yêu cầu (vui lòng đọc kỹ):

(Thời gian để tên miền chính thức hoạt động: từ 60 đến 120 phút sau khi kích hoạt. Thời gian này để tên miền cập nhật DNS từ host)

 • Từ 0h - 9h sáng (thứ 2 - thứ 7)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn trong khoảng thời gian từ 9h-10h sáng cùng ngày

 • Từ 9h - 11h45 (thứ 2 - thứ 7)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn sau khoảng 15 phút trừ khi gửi yêu cầu nhận host

 • Từ 11h45 - 14h (thứ 2 - thứ 6)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn trong khoảng thời gian từ 14h-15h chiều cùng ngày

 • Từ 14h - 17h (thứ 2 - thứ 6)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn sau khoảng 15 phút trừ khi gửi yêu cầu nhận host

 • Từ 17h - 22h (thứ 2 - thứ 6)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn trong khoảng thời gian từ 22h-24h cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 2- thứ 6)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn trong khoảng thời gian từ 8h – 9h sáng hôm sau

 • Từ 12h - 22h (Thứ 7)

  Web5ngay.com sẽ kích hoạt tên miền của bạn trong khoảng thời gian từ 22h-23h59 cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 7) - Chủ nhật

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 8h-9h thứ 2

Vui lòng ĐIỀN CHÍNH XÁC các thông tin để kích hoạt tên miền: