HỖ TRỢ HỌC VIÊN

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ:

 1. Phải là học viên của Web5ngay.com
 2. Điền đầy đủ và chính xác form bên dưới

THỜI GIAN NHẬN PHẢN HỒI kể từ khi gửi yêu cầu (vui lòng đọc kỹ):

 • Từ 0h - 9h sáng (thứ 2 - thứ 7)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 9h-10h sáng cùng ngày

 • Từ 9h - 11h45 (thứ 2 - thứ 7)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ sau khoảng 30 phút trừ khi gửi yêu cầu

 • Từ 11h45 - 14h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợtrong khoảng thời gian từ 14h-15h chiều cùng ngày

 • Từ 14h - 17h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ sau khoảng 30 phút trừ khi gửi yêu cầu

 • Từ 17h - 22h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 22h-24h cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 2- thứ 6)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 8h – 9h sáng hôm sau

 • Từ 12h - 22h (Thứ 7)

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 22h-23h59 cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 7) - Chủ nhật

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 8h-9h thứ 2

Vui lòng ĐIỀN CHÍNH XÁC các thông tin: