Nhận Hosting Tài Trợ Miễn Phí

ĐIỀU KIỆN NHẬN HOSTING:

 1. Phải là học viên của Web5ngay.com
 2. Điền đầy đủ và chính xác form bên dưới


LƯU Ý: MỌI HỌC VIÊN LẠM DỤNG YÊU CẦU NHẬN HOST, HOẶC HOST HẾT HẠN NHƯNG VẪN YÊU CẦU NHẬN THÊM HOST TÀI TRỢ, SẼ BỊ XÓA HOST MÀ KHÔNG THÔNG BÁO.


THỜI GIAN NHẬN HOSTING  kể từ khi gửi yêu cầu (vui lòng đọc kỹ):

 • Từ 0h - 9h sáng (thứ 2 - thứ 7)

  Bạn sẽ nhận hosting trong khoảng thời gian từ 9h-10h sáng cùng ngày

 • Từ 9h - 11h45 (thứ 2 - thứ 7)

  Bạn sẽ nhận hosting sau khoảng 20-40 phút từ khi gửi yêu cầu nhận host

 • Từ 11h45 - 14h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận hosting trong khoảng thời gian từ 14h-15h chiều cùng ngày

 • Từ 14h - 17h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận hosting sau khoảng 20-40 phút từ khi gửi yêu cầu nhận host

 • Từ 17h - 22h (thứ 2 - thứ 6)

  Bạn sẽ nhận hosting trong khoảng thời gian từ 22h-24h cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 2- thứ 6)

  Bạn sẽ nhận hosting trong khoảng thời gian từ 8h – 9h sáng hôm sau

 • Từ 12h - 22h (Thứ 7)

  Bạn sẽ nhận hosting trong khoảng thời gian từ 22h-23h59 cùng ngày

 • Từ 22h - 23h59' (Thứ 7) - Chủ Nhật

  Bạn sẽ nhận email hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 8h-10h thứ 2

Vui lòng ĐIỀN CHÍNH XÁC các thông tin để nhận hosting: