Hiện tại, web5ngay.com không còn nhận chuyển đĩa đến tận nơi (do các hãng vận chuyển đã ngừng làm việc).


Bạn vẫn có thể tham gia khóa học bằng cách nhận bài giảng qua emailthanh toán qua thẻ ngân hàng


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THANH TOÁN QUA THẺ VISA / MASTER / PAYPAL và nhận link tải khóa học NGAY LẬP TỨC


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THANH TOÁN QUA THẺ NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC và nhận link tải khóa học SAU 1 BUỔI (thời gian này để xác thực với ngân hàng)


Nếu bạn muốn đăng ký và nhận đĩa khóa học, bạn có thể đăng ký từ mồng 6 tết.

Trân trọng cảm ơn.