Gửi mail cho CEO Web5ngay.com

Chào bạn,

Khi có bất cứ phàn nàn nào về dịch vụ hỗ trợ, chất lượng khóa học hay góp ý/động viên, hãy gửi email cho tôi tại ceo@web5ngay.com

Tôi không thể trả lời tất cả email, nhưng sẽ chuyển câu hỏi của bạn đến các phòng ban liên quan và nghiêm túc xử lý vấn đề.

Chân thành cảm ơn.

Long Tùng.

CEO Web5ngay.com